• Pontony Kolibri motorowo-wiosłowe

 

  • Parametry